Księga Rodzaju Pallotinum

Baza znalezionych fraz

swiat-bdsm.serwis

Temat: życie z tłuszczu?
Użytkownik "Ewa I." <nowinka3@wp.pl> napisał w wiadomości
news:bldv3c$1oji$1@civ.pl...

Leszek Serdyński napisał(a):

Księga Kapłańska 10,18:
"Krew jej nie była wniesiona do Miejsca Świętego. A więc winniście byli
spożyć ją w Miejscu Świętym, tak jak mi nakazano."
=======================================================================
Leszku, nie wiem skąd wziąłeś ten cytat, ale jest on zniekształcony i
niezgodny z kontekstem. Załączam większy kontekst tej wypowiedzi :
Kapłańska 18:16-18
16. A Mojżesz pilnie szukał kozła stanowiącego dar ofiarny za grzech i
oto był on już spalony. Oburzył się więc na Eleazara oraz Itamara,
synów Aarona, którzy pozostali i rzekli :
17. Dlaczego w miejscu, które jest święte, nie zjedliście daru
ofiarnego za grzech, skoro jest szczególnie świętym, a On wam go
dał, byście mogli odpowiadać za przewinienie zgromadzenia, żeby
dokonać za nich przebłagania przed Bogiem.
18. Oto jego krwi nie wniesiono do świętego miejsca. Powinniście byli
zjeść go w świętym miejscu, tak jak mi nakazano.

Z kontekstu jasno wynika, że chodziło o zjedzenie "...go..." czyli
"...daru ofiarnego...", a nie krwi.


U mnie w Biblii wydawnictwa "Pallottinum" jest:
"18 Krew jej nie była wniesiona..."

a w Biblii Towarzystwa Biblijnego jest:
"18 Wszak krew z niej nie została wniesiona..."

Jak widać każde tłumaczenie ma nieco inny tekst. Nie będę jednak kruszył
kopii o spożywanie, czy też zakaz spożywania krwi, bo nie ma to żadnego
znaczenia dla naszych rozważań. Kluczowa jest sprawa spożywania tłuszczu.
Niech więc zostanie, że "go", "jej", "spożyć ją" dotyczy "daru", "ofiary", a
nie samej krwi.

=======================================================================

Ale Pan Bóg stwierdził, że się pomylił. Zmienił więc decyzję na "wszystko
co
się rusza"
======================================================================
To fakt, że Bóg zmienił to ograniczenie, ale trudno nam ludziom dociec
motywacji Stwórcy. Na pewno nie wynikało to z Jego uprzedniej pomyłki.


A to?
Księga Rodzaju 6.5:
"Kiedy zaś Pan widział, że wielka jest niegodziwość ludzi na ziemi i że
usposobienie wciąż ich jest złe, 6 żałował, że stworzył ludzi na ziemi, i
zasmucił się. 7 Wreszcie Pan rzekł: Zgładzę ludzi, których stworzyłem, z
powierzchni ziemi: ludzi, bydło, zwierzęta pełzające i ptaki powietrzne, bo
żal mi, że ich stworzyłem."

Czy to nie jest przyznaniem się do pomyłki?

Po potopie mówi Pan do Noego i jego synów:
9.2 Wszelkie zaś zwierzę na ziemi i wszelkie ptactwo powietrzne niechaj się
was boi i lęka......3 Wszystko co się porusza i żyje jest przeznaczone dla
was na pokarm, tak jak rośliny zielone, daję wam wszystko."

Pozdrawiam
Leszek

..
Źródło: dobradieta.pl/forum/viewtopic.php?t=10956Temat: życie z tłuszczu?
Leszek Serdyński napisał(a):Użytkownik "Ewa I." <nowinka3@wp.pl> napisał w wiadomości
news:bldv3c$1oji$1@civ.pl...
Leszek Serdyński napisał(a):

Księga Kapłańska 10,18:
"Krew jej nie była wniesiona do Miejsca Świętego. A więc winniście byli
spożyć ją w Miejscu Świętym, tak jak mi nakazano."
=======================================================================
18. Oto jego krwi nie wniesiono do świętego miejsca. Powinniście byli
zjeść go w świętym miejscu, tak jak mi nakazano.

Z kontekstu jasno wynika, że chodziło o zjedzenie "...go..." czyli
"...daru ofiarnego...", a nie krwi.

U mnie w Biblii wydawnictwa "Pallottinum" jest:
"18 Krew jej nie była wniesiona..."

a w Biblii Towarzystwa Biblijnego jest:
"18 Wszak krew z niej nie została wniesiona..."

Jak widać każde tłumaczenie ma nieco inny tekst. Nie będę jednak kruszył
kopii o spożywanie, czy też zakaz spożywania krwi, bo nie ma to żadnego
znaczenia dla naszych rozważań. Kluczowa jest sprawa spożywania tłuszczu.
Niech więc zostanie, że "go", "jej", "spożyć ją" dotyczy "daru",
"ofiary", a
nie samej krwi.

=======================================================================
Ale Pan Bóg stwierdził, że się pomylił. Zmienił więc decyzję na
"wszystko
co
się rusza"
======================================================================
To fakt, że Bóg zmienił to ograniczenie, ale trudno nam ludziom dociec
motywacji Stwórcy. Na pewno nie wynikało to z Jego uprzedniej pomyłki.

A to?
Księga Rodzaju 6.5:
"Kiedy zaś Pan widział, że wielka jest niegodziwość ludzi na ziemi i że
usposobienie wciąż ich jest złe, 6 żałował, że stworzył ludzi na ziemi, i
zasmucił się. 7 Wreszcie Pan rzekł: Zgładzę ludzi, których stworzyłem, z
powierzchni ziemi: ludzi, bydło, zwierzęta pełzające i ptaki powietrzne,
bo
żal mi, że ich stworzyłem."

Czy to nie jest przyznaniem się do pomyłki?

Po potopie mówi Pan do Noego i jego synów:
9.2 Wszelkie zaś zwierzę na ziemi i wszelkie ptactwo powietrzne niechaj
się
was boi i lęka......3 Wszystko co się porusza i żyje jest przeznaczone dla
was na pokarm, tak jak rośliny zielone, daję wam wszystko."

=====================================================================

To fakt, że gdy Bóg dając swoim stworzeniom wolną wolę, ograniczył swoją
wszechwiedzę o decyzje podejmowane przez nich. Efektem tego są fakty, które
przytoczyłeś. To prawa, że bolał nad tym, iż ludzie źle kierowali swoim
życiem. Jednak Jego pierwotna decyzja co do obdarzenia ich wolną wolą była
słuszna, gdyż leży u podłoża doskonałaości oraz pełni szczęścia. To, że oni
ze swego daru robili i wciąż robią niezbyt dobry użytek ... to inna kwestia.
Nic dziwnego, że Bóg reaguje na to. Nie nazwałabym to przyznaniem się do
pomyłki lecz ubolewaniem nad brakiem mądrości. Stwórca widzi problem i
reaguje na niego. Pozwolił ludzim kreować własną rzeczywistość i do granic
doluszczalnych w jego ocenie nie ingeruje w nią.

Pozdrawiam - co z sobotą?
>

--
Wysłano ze strony http://forum.dieta-optymalna.info/

..
Źródło: dobradieta.pl/forum/viewtopic.php?t=10956


Temat: Jak czytać Biblię by nie wpaść w jehowizm

Powiedz lepiej skąd wziąłeś tę informację, że Księga Jozuego jest starsza od Księgi Rodzaju
Wniosek opieram na dwóch przesłankach:

1. na pierwszym skojarzeniu: kiedyś od znajomego zakonnika dostałem spis ksiąg starotestamentalnych, który zinterpretowałem w ten sposób, że Księga Jozuego powstała przed Księgą Rodzaju

2. na informacjach z internetu i z książek:

- informacja dotycząca powstania Joz:


Czas spisania [Księgi Jozuego]: Prawdopodobnie za czasów życia proroka Samuela

skąd? stąd

warto przypomnieć, że Samuel działał w okresie Saula i Dawida - byłby to zatem XI/X w. przed Chrystusem [w podanym linku trzeba kliknąć na tablicę chronologiczną ... ]

- informacja dotycząca powstania Rdz:


Chodzi w niej nie tyle o odtworzenie dokładnego przebiegu opisanych wydarzeń, ile o szereg utrwalonych bardzo dawnych przekazów [...] Opowiadania te często o charakterze ludowym, etiologicznym lub pouczającym zawierają echa pewnych faktów historycznych [...] Utrwalono je nie w sposób odpowiadający nawet w przybliżeniu wymogom współczesnego dzieła historycznego, ale spontanicznie, często schematycznie, tak jak przekazywano na całym starożytnym Wschodzie [...] Materiały te wzbogaciła i pogłębiła późniejsza refleksja teologiczna, poprzedzająca ich spisanie i zredagowanie w dzisiejszej postaci [...] Największą rolę w opracowaniu tych różnorodnych tradycji odegrała tradycja kapłańska i jahwistyczna [...] Proces wzajemnego oddziaływania tych przekazów trwał bardzo długo, tzn. aż do okresu perskiego [...] Z badań wynika, że Rdz w dzisiejszej swej postaci wywodzi się z kół kapłańskich, które wycisnęły na niej szczególnie wyraźne znamię teologiczne [...] Nastąpiło to przypuszczalnie w okresie perskim. W każdym razie nieliczne świadectwa pochodzące z III wieku przed Chrystusem wydają się znać Rdz w dzisiejszym układzie

skąd? z: Wstęp do Księgi Rodzaju. Biblia Tysiąclecia. Wydanie trzecie poprawione. Pallottinum. Poznań - Warszawa 1990.


warto przypomnieć, że tzw. tradycja kapłańska to okres [za Nową encyklopedią powszechną PWN, tom 6, hasło Tora] VI/V w. przed Chrystusem; ... co zasadniczo pokrywa się z tzw. okresem perskim który liczy się od Cyrusa i jego zezwolenia na powrót Żydów z niewoli babilońskiej [538 r.] [w podanym linku też trzeba kliknąć na tablicę chronologiczną ]

sumując:

jak widzisz, opierając się na informacjach z internetu i z książek, oraz na pierwszym skojarzeniu, wyciągam wniosek, że Rdz powstała później niż Joz

ponieważ nie jestem historykiem i nie roszczę sobie pretensji do dogłębnej znajomości historii powstania Ksiąg ST, stąd zastrzegam sobie możliwość pomyłki, innymi słowy: nie upieram się, że mam rację
Źródło: forum.e-sancti.net/viewtopic.php?t=1659


Temat: Zagadki Biblijne
Bobo:
[quote="Bobo"]O Lemuelu w Leksykonie Wnikliwe pod tym samym hasłem czytamy:

"LEMUEL
(„należący do Boga; Boży”).
Niezidentyfikowany król z czasów starożytnych, którego słowa zanotowano w 31 rozdz. Przysłów. Jego tożsamość jest przedmiotem wielu dyskusji. Niektórzy komentatorzy sugerują, że Lemuel to inne imię Salomona, drudzy zaś są zdania, iż chodzi o Ezechiasza. Słowa króla Lemuela to „ważkie orędzie, które ku skorygowaniu przekazała mu matka” (Prz 31:1). Nie wiadomo jednak, kiedy i w jakich okolicznościach to nastąpiło. W owym „ważkim orędziu” udzielono przestróg przed wiązaniem się z zepsutą kobietą oraz przed zgubnym wpływem odurzającego napoju, który wypacza sąd, a także podkreślono potrzebę sądzenia w prawości i opisano zalety dobrej żony."
it-1


EMET:
Oto, jakiego rodzaju enuncjacje mamy w Komentarzu w edycji KUL-Pallottinum ---
"Zamieszczona we wprowadzeniu informacja podaje, że zawarte w tej części księgi utwory są słowami dla Lemuela, króla z Massa, którymi karciła go (jissratĂ´) jego matka. Określenie to oznacza tu, podobnie jak w 22, 17 i 30, 1, napomnienia, skierowane do nieznanego króla Lemuela z Massa. Imię Lemuel w tekstach biblijnych więcej nie występuje; niektórzy odnoszą je do bóstwa Lim, znanego z tekstów z Mari. Z Massa pochodził także wspomniany wcześniej mędrzec Agur (30, 1)." - strona230, dz. cyt.

Co zaś tyczy, wymienionego tutaj, 'Agura', to tak czytamy w komentarzu do Ks. Przysłów tego samego autora --
"1a: Autorem zawartych w zbiorze wypowiedzi jest Agur, syn Jake, z Massa. Wymienione tu imiona w tekstach biblijnych więcej nie występują, z czego należy wnosić, że Agur nie był Izraelitą. Potwierdza to wzmianka o jego pochodzeniu z Massa (hammaśśÄƒ'), czyli z miejscowości, położonej na terenie północnej Arabii (por. Rdz 25, 14; 1 Krn 1, 30); niektórzy widzą w tym określeniu nazwę plemienia zamieszkującego wspomniane tereny (por. Murphy)." - strona 220, ed. 2008.

Tom VIII-1, Księga Przysłów, ks. Stanisław Potocki; Cykl "PISMO ŚWIĘTE STAREGO I NOWEGO TESTAMENTU". Edycja wielotomowa, w części "NT" - wydano wszystkie Księgi, w części "ST" jest kontynuowana [jeszcze parę Ksiąg zostało do przetłumaczenia...].Bobo:
Odnośnie Bedana to rzecz jeszcze bardziej dwuznaczna:

"BEDAN
1. Mężczyzna wymieniony obok Gedeona (Jerubbaala), Jeftego i Samuela jako ten, który wyzwolił Izraela z rąk nieprzyjaciół (1Sm 12:11). Jednakże w żadnym innym miejscu Biblia ani historia świecka nie wspomina o takim Bedanie. Na temat tego urywka biblista C. F. Keil napisał: „Jest zupełnie nieprawdopodobne, by Samuel wymienił tu sędziego, który ze względu na swe niewielkie znaczenie został pominięty w Księdze Sędziów” (Biblischer Commentar Ăźber das Alte Testament: Die BĂźcher Samuels, wyd. 2, Lipsk 1875, s. 97).
Niektórzy utożsamiają tego Bedana z Barakiem. Kontekst 1 Samuela 12:11 wskazuje na znaczącego wybawcę, a poza tym wspomina o gnębieniu Izraelitów przez Syserę i o późniejszym wyzwoleniu z jego ręki, które Jehowa zgotował za pośrednictwem Baraka. W Hebrajczyków 11:32 Barak został wymieniony obok Gedeona i Jeftego. Grecka Septuaginta i syryjska Peszitta podają w 1 Samuela 12:11 imię „Barak”. Zdaniem innych może chodzić o sędziego Abdona (zob. BARAK).
2. Jeden z potomków Manassesa (1Kn 7:17)."
it-1


EMET:
W komentarzu z Edycji KUL-Pallottinum do 1-2 Samuela czytamy w przypisie krytyki tekstu do 1 Samuela 12:11 --
"11 "Bedana" — tak ma TM [czyli: tekst masorecki; przypis mój, E.] i Vg [czyli: Vulgata; przypis mój, E.], co wszakże nastręcza trudności w wyjaśnieniu o kog chodzi. tekst grecki ma tu imię βαρακ, niektórzy jednak sądzą, że chodzi raczej o Abdona (Sdz 12, 13)." - strona 172, przypis pod tekstem, edycja 1973, dr hab. Jan Łach, Tom IV, część 1.


Stephanos, ps. EMET
Źródło: biblia.webd.pl/forum/viewtopic.php?t=1339